Nuh’un Gemisi
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na hoşgeldiniz.


Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı; ülkemizde biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları yoluyla toplanan verilerin aktarıldığı ve yönetildiği internet tabanlı, kamuoyuna açık, bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ülkemiz biyolojik zenginliğinin “türler” ve “özellikli alanlar” özelinde sorgulama yapılabilmesine ve üyelerinin kendilerine özgü haklarla verilere erişebilmesine imkan tanımaktadır. Buradaki veriler; Türkiye’nin doğa korumasına katkıda bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, bilim adamları, araştırmacılar gibi tüm ilgi grupları ile vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

Sizler de bu veri tabanından edindiğiniz bilgilerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında aktif bir rol alabilir; türlerin, habitatların ve ekosistemlerin korunmasında bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image